Spółka pod firmą WinVentures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486499, o kapitale zakładowym w wysokości 1.228.558,00 zł – opłaconym w całości, posiadająca NIP: 525-257-24-60 oraz REGON: 146982790, dalej również jako „Spółka”, działając stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1798 ze zm.), niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. Akcjonariusze Spółki po raz pierwszy zostali wezwani do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji Spółki. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, mieszczącej się pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 15:00. Składanie w Spółce dokumentów akcji będzie następowało za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi przez Spółkę.

Złożenie w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki, w celu umożliwienia ich rejestracji w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki, który będzie prowadził Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307), powinno nastąpić przez Akcjonariuszy w terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

Mając na uwadze, iż moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych dotychczas przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., Spółka informuje, iż po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy Spółki. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez Akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji nie zostaną złożone w Spółce i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

DOTACJE NA INNOWACJE
Wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych zgodnie z Polityką prywatności. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

TAK, WYRAŻAM ZGODĘ